ESCOLTAR “Activitats variades per aprofundir l’escolta atenta comprensiva, reflexiva i creativa”."Escoltar implicar fer atenció al món sonor que ens envolta”

“Activitats variades per aprofundir l’escolta atenta comprensiva, reflexiva i creativa”.


 "Escoltar implicar fer atenció al món sonor que ens envolta”.CONTAMINACIÓ SONORA