PARTICIPAR

GRUP DE ROCK GRIPE A  CURS 2009-2010
XI CONGRES DE TREBALLS DE RECERCA DE BATXILLERAT  ABRIL 2010
PREMI CLAU DE SOL -MUSEU DE LA MUSICA - MAIG 2010Stakacaster